Samlastning under Lockouten i Göteborgs Hamn

Export / import under spegellockouten i Göteborgs hamn

Till följd av den rådande konfliktsituationen i Göteborgs hamn och den aviserande lockouten från APMT så kommer hanteringen av containers via Göteborg att försvåras eller helt att stoppas så länge konflikten och lockouten fortlöper.

För att undvika förseningar av våra kunders exportgods kommer vi att finna alternativ routing genom andra hamnar i södra Sverige eller kontinenten. Målsättningen är att kunna behålla samma closing, ETA och oceanbåt. Dock kan viss förskjutning komma att uppstå.

På importen har flera rederier redan aviserat att de tvingas omdirigera containers till alternativa hamna för att undvika förseningar i Göteborgs hamn. Bland annat aviserade igår MSC att de kommer att omdirigera allt trafik från Göteborgs hamn till Stockholm.

Under perioden som import-/export containers tvingas hanteras via alternativa svenska hamnar så kommer vi att påföra ett kostnadstillägg om USD 25 fper w/b för allt styckegods (LCL). Tilllägget för FCL är ännu inte klart men det kommer även att påföras kostnader där.

I händelse av att import/export sker från kontinenten så kommer det även där att påföras frakttillägg.


Åk till toppen