RUT-Avdrag för flyttjänster till och från Sverige

Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt flytt till och från magasinering omfattas från den 1 augusti 2016 av rutavdraget.


Åk till toppen