Lockout Göteborgs Hamn - Information

Vi följer den problematiska utvecklingen i Göteborgs Hamn noggrant och med nu aviserad lockout från APM trappas konflikten upp.

 

Det är vår förhoppning att parterna inom snar framtid skall komma till en långsiktigt hållbar lösning. Följden blir att arbetet i hamnen under vardagar endast kommer att pågå på dagtid från och den 19 maj. Båda parterna har aviserat att åtgärderna kommer att pågå till den 30 juni.

Lockouten kommer att medföra förseningar för både ankommande och avgående gods. I vissa fall så kommer gods även att omdirigeras till/från andra hamnar.

Har ni frågor, eller behov av hjälp, så kontakta oss så hjälper vi er med bästa lösning utifrån rådande förutsättningar.

Ring oss på 031-880 980 för mer information.


Åk till toppen