Information till Interdells kunder

Information bokade uppdrag med RUT-Avdrag samt offerter med RUT-Avdrag.

Skatteverket har 2016-09-14 förtydligat vilket arbete som skall omfattas av RUT-Avdrag och var detta skall vara utfört för att de skall godkänna RUT-Avdrag.  De flyttuppdrag som sker mellan EU-Land och land utanför EU/ESS omfattas inte av detta. Detta gäller bland annat Schweiz, Norge, Island och Lichtenstein.

För er som har fått offerter där transporten sker mellan EU/ESS och land utanför EU så gäller priset före RUT-Avdraget.

Vi kommer att informera Er som har bokade uppdrag med oss samt även Er som vi har offererat.


Åk till toppen