RUT-Avdrag för flyttjänster till och från Sverige

Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt flytt till och från magasinering omfattas från den 1 augusti 2016 av rutavdraget.

prop. 2015/16:99 s. 34).

Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt flytt till och från magasinering omfattas från den 1 augusti 2016 av rutavdraget.

För att ge skattereduktion krävs att arbetet är hänförligt till köparens hushåll eller hans eller hennes föräldrars hushåll. Det krävs också att det avser en bostad inom EES-området eller Schweiz. För flytt mellan en bostad i Sverige och en bostad i ett land utanför EES-området eller Schweiz medges inte skattereduktion för någon del av flyttkostnaderna. Det finns inget krav på att bostaden ska vara en permanentbostad. Skattereduktion för flyttjänster medges även för flytt till och från fritidsbostad och till och från bostad i samband med dubbelt boende.

Det arbete som ger rätt till skattereduktion är arbete med packning, uppackning, lastning och lossning samt arbetskostnaden för de som kör transporten. Däremot ger inte kostnader för flyttbil, drivmedel, magasinshyra, flyttkartonger eller annat material rätt till rutavdrag. Transport från en möbelåterförsäljare eller till eller från en annan privatperson omfattas inte även om transporten sker direkt till den nya bostaden.

Förutom flytt mellan bostäder ingår flytt till eller från magasinering under förutsättning att detta utgör ett led i flytten mellan bostäder. Det kan exempelvis vara när en ny bostad inte hunnit tillträdas och man under en period har en tillfällig bostad. Även arbetskostnad för flytt av bohag och annat lösöre som sker till och från magasinering i samband med fotografering, visning av bostaden och andra förberedelser inför flytt och som har ett direkt samband med flytt mellan bostäder ger rätt till skattereduktion. För att vara ett led i flytten ska magasineringen vara av övergående natur. Skatteverket anser att arbete med flytt till och från magasinering kan anses ha ett direkt samband med flytt mellan bostäder förutsatt att flytten från magasineringen till den nya bostaden sker inom två år från det att flytten från den gamla bostaden skedde. Skattereduktion för flytt från magasinering kan endast ske för arbete som utgör ett led i flytt mellan bostäder där flytten från den gamla bostaden skedde 1 augusti 2016 eller senare.

Visa fler